5 Μαρτίου, 2021

Νέο σημείο φόρτισης στην Ξενάκης Electronet!

  Η Ξενακης Electronet συμμετέχει στην πρωτοβουλία της ASEM Island Mobility Services, προσφέροντας στους πελάτες της μίας θέσης φόρτισης. Ο EV Box Elvi 22kW (3P-32A) της […]